Privacy | Rosenlieb
Gemakkelijke betaling
Rosenlieb special aanbiedingen
Kwaliteitsgarantie
Hotline +49 5921 - 8086-20

Privacy

Privacy Policy
Geachte klant, bedankt voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is onze grootste zorg. Hieronder geven we u een gedetailleerd overzicht van het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw bijbehorende rechten. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u helpen identificeren.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijv. Via e-mail) beveiligingslacunes vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1. Reikwijdte / verantwoordelijkheid

Het privacybeleid is bedoeld om de gebruiker te informeren over de aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens. De wettelijke basis voor gegevensbescherming is met name te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG)

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:

Rosenlieb GmbH
Bentheimer Strasse 66
48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 5921/80 86-20
FAX: +49 (0) 5921/80 86-13
E-mail: service@rosenlieb.de

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

2. Verzet tegen reclame-mails
Het is hierbij uitdrukkelijk verboden om de contactgegevens te verzenden die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor de overdracht van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal, hierbij tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie (bijv. Via spam-e-mails).

3. Gegevensverzameling / derde partij
U kunt onze winkel bezoeken zonder persoonlijke informatie te geven. Ons IT-systeem slaat automatisch technische informatie op, zoals het tijdstip van het paginaverzoek, de gebruikte internetbrowser of zelfs het besturingssysteem. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. U kunt bezwaar maken tegen de analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken.

De resulterende serverlogbestanden worden gebruikt voor de statistische evaluatie van gebruikersgedrag en voor een probleemloze werking van de website.

Persoonlijke gegevens worden alleen door ons verzameld als u deze aan ons verstrekt. Dit gebeurt z. Door het contactformulier te gebruiken of een klantaccount te openen.

4. Cookies
Cookies worden vaak gebruikt om de bruikbaarheid te verbeteren of de effectiviteit te vergroten. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen.

De meeste van onze cookies zijn zogenaamde "sessiecookies" en worden automatisch na uw bezoek verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u hem de volgende keer bezoekt.

Door uw browser aan te passen, kunt u worden geïnformeerd over cookies, alleen cookies toestaan ​​in individuele gevallen, de acceptatie van cookies uitsluiten of het automatisch verwijderen van cookies toestaan ​​bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de site beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

5. Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

⦁ Browser type en browserversie
⦁ gebruikt besturingssysteem
⦁ Verwijzende URL
⦁ Hostnaam van de toegangscomputer
⦁ Tijd van serververzoek
⦁ IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens tot uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

6. Intrekking
Veel processen voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw toestemming. Deze kunnen op elk moment worden opgeroepen. Hiervoor is het voldoende om een ​​e-mail te sturen naar service@rosenlieb.de. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

7. Informatierecht
Om uw rechten te beschermen, hebt u ook het recht om op elk moment gratis informatie over uw persoonlijke gegevens te ontvangen en om een ​​correctie, blokkering of verwijdering aan te vragen. De verstrekte informatie omvat de bron, het doel en de ontvanger van hun gegevens.

Als u nog vragen heeft, staan ​​wij tot uw beschikking, onder het adres vermeld in de opdruk.

8. Recht van beroep
Zoals hierboven vermeld, staat het u vrij om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over inbreuken op de gegevensbescherming. Dit is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het bedrijf is gevestigd.

Lijst van functionarissen voor gegevensbescherming met contactgegevens:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

9. Contactformulier
Voor de verwerking van uw aanvraag en de daaropvolgende vervolgvragen worden uw gegevens uit het contactformulier bij ons bewaard. We zullen deze informatie niet delen, tenzij ze de openbaarmaking autoriseren. De verwerking is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVR).

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Stuur voor een terugbelactie een e-mail naar: service@rosenlieb.de. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

10. Nieuwsbrief
Om onze nieuwsbrief te ontvangen, hebben we een e-mailadres nodig dat door u is verstrekt. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). De nieuwsbrief kan alleen worden ontvangen als u ermee akkoord gaat om deze in uw klantenaccount te ontvangen of afzonderlijk te vragen, met behulp van het nieuwsbriefformulier.

De registratie voor de nieuwsbrief vindt, buiten de toestemming bij het aanmaken van de klantaccount, plaats in de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat u eerst een bevestigingsmail zult ontvangen, die u moet bevestigen door op de betreffende link te klikken. Alleen dan beginnen we u nieuwsbrieven te sturen.

Andere gegevens die u bij ons hebt opgeslagen, blijven onaangetast.

11de commentaarfunctie
Als u de opmerkingfunctie gebruikt, worden het IP-adres, de tijd, het e-mailadres en een eventueel gekozen gebruikersnaam naast uw invoer opgeslagen. Het IP-adres dat we nodig hebben om ons te beschermen tegen schendingen z. Bijvoorbeeld door beledigingen of propaganda.

De opmerkingen en gerelateerde gegevens blijven op de website staan ​​totdat ze volledig zijn verwijderd. Uitzondering is een voortijdige annulering door inbreuken.

Reacties kunnen ook worden onderschreven. Om u als eigenaar van het opgegeven e-mailadres te verifiëren, sturen wij een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres. Via een link in de info-mails kunt u deze functie op elk gewenst moment annuleren en worden hun gegevens verwijderd. Gegevensinvoer z. B. voor het abonnement op de nieuwsbrief blijven ongewijzigd.

De opmerkingen worden ook opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVR).

12. Gebruikersaccount
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van de aanbieding of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

13. Gegevensverwerking
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen in de vorm van inventarisgegevens voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding. Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Gebruiksgegevens die worden verzameld over het gebruik van onze website, verwerken en gebruiken wij slechts voor zover noodzakelijk om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om facturen te maken.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

14. Gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan vertrouwde derde partijen als onderdeel van de uitvoering van het contract. Dit verwijst naar de door u gekozen betalingsdienst (bijv. Creditcardmaatschappij) of naar de bezorgservice (bijv. Adresgegevens of uw e-mailadres voor het volgen van pakketten)

Op voorwaarde dat de openbaarmaking noodzakelijk is voor de opheldering van onrechtmatig gebruik of platform van beroepstermijnen is, worden de gegevens doorgestuurd naar wetshandhavingsinstanties, alsmede de wettelijke vereisten om beschadigde derden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

15. Dataportabiliteit
Gegevens die u ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming voor de verwijdering of behandeling geautomatiseerde uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u te leveren door zelf of een derde partij. De overdracht aan een andere verantwoordelijke is alleen technisch haalbaar. De documentaire komt overeen met een gewoon, machinaal leesbaar formaat.

16. SSL- of TLS-codering
Voor de beveiliging van de website en voor de bescherming van overdrachten van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. Als dit actief is, kunnen de gegevens die aan ons zijn doorgegeven niet door derden worden gelezen.

Een versleutelde verbinding wordt aangegeven door de "https: //" in de adresbalk van uw internetbrowser, verschijnt nog een slot icoon naast het adres van de website.

17. Gecodeerde betalingstransacties
Om onze contractuele verplichtingen te voldoen en om u de bestelde goederen die we nodig hebben te sturen, afhankelijk van de keuze van betaling, meer uitgebreide informatie over uw betalingsgegevens.

Het betalen met contant geld (z. B. Visa / MasterCard incasso) via een gecodeerde SSL of TLS verbinding en dus dezelfde veiligheidsvoorwaarden onderworpen.

18. Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

itg - Innovative Technology Society

Carsten Müller
Wilhelm Staehle-Str. 9
49828 Neuenhaus
Telefoon: +49 (0) 5941/3719789
E-mail: Datenschutz@dsnhs.de

19. Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De opslag van cookies kan dan worden voorkomen door de juiste instellingen van de browser. Het kan echter gebeuren dat niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn.

(Incl. Uw IP-adres) Als alternatief, de door het cookie gegenereerde en gerelateerd aan uw gebruik van de website Google en de verwerking van deze gegevens door Google gegevens kunnen voorkomen door het downloaden van de gekoppelde browser plugin en installeren: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van de gebruiker gegevens naar Google Analytics, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

De IP-anonimiseringsfunctie is ingeschakeld op deze site. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voorafgaand aan het transport naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Er is geen samenvoeging van andere gegevens met uw IP-adres. Namens de exploitant van de website gebruikt Google deze informatie om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan de exploitant van de website te leveren.

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Verder maakt deze website gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Dit kan worden gebruikt om rapporten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site te genereren. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of over het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden.

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunt u de advertentiegroepen die zijn gemaakt met Google Analytics-remarketing koppelen aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde advertentieberichten die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat.

Zodra u toestemming heeft gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op uw Google-account dezelfde advertentieboodschappen weergeven.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van de gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor promotie van meerdere apparaten.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in uw Google-account. U kunt dit doen op: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of intrekken bij Google (artikel 6 (1) (a) GDPR). Voor bewerkingen voor gegevensverzameling die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is de verzameling van gegevens gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en het privacybeleid het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

20. Google AdWords en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bezoekt bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verstreken, Google kan en we erkennen dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en ging naar die pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet langer te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.

21. YouTube

Plug-ins van de Google powered YouTube-pagina worden ook gebruikt op onze site. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Lees voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het Privacybeleid van YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

22e Vimeo
Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS.

Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Het vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, geeft u Vimeo toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid: https://vimeo.com/privacy.

23. Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

24. PayPal
PayPal wordt onder andere als betaalmethode aangeboden. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Als u voor deze betaalmethode kiest, worden de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere bewerkingen van gegevensverwerking.

Laatst bekeken